Về nội dung kiểm tra tay nghề đối với người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc trong nghành đóng tàu năm 2023

Ngày 15/9/2023 Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo Kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu, theo đó, người lao động đăng ký dự tuyển phải trải qua 02 Vòng thi gồm Vòng 1: Thi tiếng Hàn, Vòng 2: Kiểm tra tay nghề (các nội dung kiểm tra tay nghề đã được thông tin tại Thông báo về kỳ thi trên website của Trung tâm). Tuy nhiên để người lao động nắm rõ thông tin, chủ động và lựa chọn phương pháp phù hợp chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục thông tin về nội dung Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực như sau:

2. Kiểm tra tay nghề (bắt buộc tham dự): Kiểm tra thể lực, sắc giác; phỏng vấn.

Ngành

(Kiểm tra tay nghề)

Tổng điểm

Kiểm tra tay nghề

Thể lực, sắc giác

Phỏng vấn

Đóng tàu

100

40

60

LƯU Ý: Trong kỳ kiểm tra tay nghề trong ngành đóng tàu lần này, KHÔNG KIỂM TRA KỸ NĂNG NGHỀ NHƯ TRONG KỲ THI NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO mà chỉ kiểm tra thể lực, sắc giác và phỏng vấn.

2. Nộp hồ sơ đánh giá năng lực (không bắt buộc)

+ Đánh giá năng lực: Phỏng vấn, đánh giá thông tin theo hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực của người lao động.

Ngành

Tổng điểm đánh giá cuối cùng

Vòng 1 Năng lực tiếng Hàn

Vòng 2

Kiểm tra tay nghề

Vòng 2 - Đánh giá năng lực (điểm thưởng)

Kinh nghiệm làm việc (từ 01 năm trở lên)

Hoàn thành tập huấn – đào tạo từ 200 giờ trở lên/tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Các chứng chỉ nghề quốc gia có liên quan

Đóng tàu

200

100

100

5 điểm

3 điểm

2 điểm

Để tham gia đánh giá năng lực, người lao động cần có kinh nghiệm làm việc/tốt nghiệp các ngành liên quan đến lĩnh vực đã đăng ký/được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tập huấn ngắn hạn/có chứng chỉ nghề quốc gia và phải nộp hồ sơ đánh giá năng lực trong thời gian được quy định; Mẫu hồ sơ đánh giá năng lực: tải từ website colab.gov.vn – Mục tải biểu mẫu.

Trường hợp đăng ký tham gia đánh giá năng lực nhưng cung cấp thông tin không chính xác hoặc làm giả, làm khống giấy tờ sẽ bị hủy bỏ kết quả thi và bị cấm tham gia các kỳ thi thuộc chương trình EPS trong vòng 4 năm.

Chỉ những người lao động đạt yêu cầu qua vòng 1 – kiểm tra tiếng Hàn mới được tham dự Vòng 2 – kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Danh sách người lao động đạt yêu cầu qua Vòng 1 sẽ tự động được đăng ký dự thi Vòng 2 (chỉ những người lao động đáp ứng yêu cầu và có nhu cầu đánh giá năng lực mới phải nộp hồ sơ đăng ký)

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra vòng 2 – kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực sau khi có thông báo kế hoạch từ HRD Korea.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo.

Tin khác