DS kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý HĐ và rút tiền ký quỹ ngày 31/7/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Xuân Nhật

23/01/1988

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

2

Trịnh Xuân Điệp

18/05/1989

Hồ sơ đủ

3

Trịnh Thị Vân

09/05/1989

Hồ sơ đủ

4

Tống Văn Khôi

05/06/1976

Thiếu dấu giáp lai photo hộ chiếu

5

Nguyễn Văn Hiển

25/10/1988

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Văn Thạch

03/04/1990

Hồ sơ đủ

7

Hoàng Văn Tùng

24/10/1993

Hồ sơ đủ

8

Trịnh Văn Mạnh

16/05/1986

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Thị Thanh Hoa

03/04/1992

Giấy tờ chứng minh việc gia hạn thời hạn cư trú

10

Lê Thị Hường

17/09/1993

Hồ sơ đủ

11

Lê Duy Quy

06/06/1979

Không có đơn gốc; Thiếu photo công chứng hộ chiếu

12

Phan Trọng Loan

09/01/1984

Hồ sơ đủ

13

Lê Thị Yến

08/10/1989

Hồ sơ đủ

14

Đào Duy Hoàng

21/06/1992

Hồ sơ đủ

15

Trần Văn Hùng

20/06/1988

Hồ sơ đủ

16

Lê Hữu Vũ

24/10/1986

Hồ sơ đủ

17

Võ Đại Thắng

06/08/1990

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Sơn Thịnh

01/04/1992

Hồ sơ đủ

19

Phạm Thị Hiền

24/02/1988

Hồ sơ đủ

20

Vũ Văn Hiệp

28/11/1990

Hồ sơ đủ

21

Lê Vân Quý

10/02/1991

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Viết Hân

10/09/1990

Hồ sơ đủ

23

Phạm Văn Ba

09/09/1992

Thiếu photo hộ chiếu

24

Lê Thanh Chung

16/07/1984

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Thị Nguyệt

18/04/1986

Hồ sơ đủ

26

Đỗ Lê Hoàng

28/01/1987

Hồ sơ đủ

27

Tống Văn Tuấn

23/10/1983

Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu

28

Nguyễn Thanh Triều

14/12/1990

Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu; Thiếu photo công chứng thẻ F2 và photo thẻ E7

29

Nguyễn Gia Cảnh

15/09/1984

Hồ sơ đủ

30

Tạ Văn Cường

24/06/1989

Bản tường trình nộp đơn muộn

31

Đặng Minh Cao

19/10/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

32

Nguyễn Bá Toàn

08/10/1993

Hồ sơ đủ

33

Lê Đức Minh

18/02/1998

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Ngọc Hoài Thảo

02/12/1988

Hồ sơ đủ

35

Vương Văn Đạt

11/03/1995

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Hoàng Ân

28/06/1988

Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu

37

Lê Tiến Lâm

05/06/1990

Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu

38

Đỗ Văn Ninh

11/11/1990

Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu

39

Thòng Hùng

15/09/1988

Thiếu photo Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

40

Lương Thị Thu Thủy

11/08/1995

Thiếu photo đầy đủ quyển hộ chiếu

41

Trần Hữu Tàu

01/06/1988

Hồ sơ đủ

42

Trần Đình Thuận

15/01/1979

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 07/08/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác