Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ 04/8/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Số CMND/ Số căn cước

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Đinh Tiến Chung

24/12/1982

113096742

Toàn Sơn- huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

100.000.000

2

Phan Thị Cúc

25/05/1990

186964816

Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

3

Hà Văn Sơn

18/11/1986

121724550

Mỹ Thái - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

4

Đồng Văn Tưởng

10/11/1978

121300250

Tam Dị - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

5

Nguyễn Văn Đẳng

20/12/1991

371505426

Tân Hội - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

6

Phan Thủy

19/05/1988

272433563

Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành - Đồng Nai

100.000.000

7

Bùi Thế Nội

15/05/1980

281018753

Phú Lợi - Thủ Dầu Một - Bình Dương

Hội sở NH CSXH tỉnh Bình Dương

100.000.000

8

Nguyễn Duy Cương

10/09/1989

125348656

thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

9

Đặng Thanh

10/03/1989

183643497

Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

10

Nguyễn Đức Khôi

07/06/1989

125323474

Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình - Bắc Ninh

100.000.000

11

Lê Thái Tính

16/05/1987

197179377

Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

100.000.000

12

Dương Đức Hoa

25/07/1987

174949396

Hiền Kiệt - Quan Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

13

Phan Hồng Linh

06/03/1982

341046364

Mỹ An Hưng A - Lấp Vò - Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

100.000.000

14

Vũ Văn Đức

12/11/1987

168227754

Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân - Hà Nam

100.000.000

15

Nguyễn Thùy Trang

01/04/1983

321092700

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành - Bến Tre

100.000.000

16

Lê Xuân Hoàn

06/10/1987

186463294

Nam Thái - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

17

Cù Văn Hết

12/11/1988

381555403

phường 7 - thành phố Cà Mau - tỉnh Cà Mau

Hội sở NH CSXH tỉnh Cà Mau

100.000.000

18

Hoàng Văn Phúc

05/02/1990

186943513

Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

19

Trương Văn Thang

06/11/1986

082053433

Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng - Lạng Sơn

100.000.000

20

Đoàn Văn Chương

18/06/1992

272454823

xã Lộ 25 - Thống Nhất - Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Thống Nhất - Đồng Nai

100.000.000

21

Lê Văn Phong

11/04/1987

145302055

Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

100.000.000

22

Đỗ Thị Thanh Nhàn

14/05/1991

132160553

Tình Cương - Cẩm Khê - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

100.000.000

23

Tạ Quang Hạnh

18/11/1984

142044996

Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

24

Dương Văn Thắng

11/01/1993

017276084

Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất - Hà Nội

100.000.000

25

Đặng Đình Cảm

20/06/1984

221090994

thị trấn La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đồng Xuân - Phú Yên

100.000.000

26

Nguyễn Quang Quí

20/11/1989

290907481

Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Trảng Bàng - Tây Ninh

100.000.000

27

Bùi Văn Kiên

09/09/1990

142605954

Hồng Phúc - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

28

Nguyễn Văn Hoàng

15/01/1993

151950769

Hòa Tiến - Hưng Hà - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà - Thái Bình

100.000.000

29

Nguyễn Văn Luật

28/05/1988

162973233

Xuân Phú - Xuân Trường - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường - Nam Định

100.000.000

30

Hoàng Văn Tuấn

12/01/2000

082345006

Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

31

Hoàng Trọng Hải

08/03/1994

174214871

Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

Tin khác